Tuesday, June 16, 2009

เปิดเผยที่มาของไข้หวัดใหญ่ 2009

การวิเคราะห์ล่าสุดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 ที่เกิดครั้งแรกในหมูเสนอว่าการแพร่เชื้อสู่มนุษย์เกิดขึ้นหลายเดือนก่อนที่มนุษย์จะรู้ว่ามีการระบาด
รายงานถูกตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ Nature ในวันที่ 10 มิถุนายน ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นสำหรับการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบสำหรับไข้หวัดใหญ่ที่พบในหมู และได้ให้หลักฐานว่าองค์ประกอบใหม่ทางพันธุกรรมในหมูอาจเป็นผลให้เกิดไวรัสที่สามารถระบาดได้ในมนุษย์
‘ด้วยการใช้วิธีการคำนวณที่พัฒนาขึ้นภายในสิบปีที่ผ่านมาที่ Oxford เราสามารถจำลองที่มาและช่วงเวลาการระบาดของโรคระบาดใหม่นี้ได้’ กล่าวโดย Dr Oliver Pybus แห่งคณะสัตววิทยามหาวิทยาลัย Oxford University ซึ่งเป็นผู้ทำวิจัยนี้ ‘ผลของเราแสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์นี้ได้แพร่กระจายอยู่ในหมู เป็นไปได้ว่าเกิดขึ้นในหลายทวีปในหลายปีก่อนที่จะแพร่เชื้อสู่มนุษย์’
Dr. Pybus และ Andrew Rambaut แห่งมหาวิทยาลัย University of Edinburgh และผู้ร่วมวิจัย ได้ใช้การวิเคราะห์การวิวัฒนาการในการประมาณระยะเวลาในการเริ่มต้นและการพัฒนาในช่วงแรกของการระบาด พวกเขาเชื่อว่ามันกำเนิดมาจากไวรัสหลายชนิดที่อยู่ในหมูแล้วการเริ่มแพร่เชื้อสู่มนุษย์ ซึ่งช่วงแรกเกิดขึ้นหลายเดือนก่อนมนุษย์จะรู้ว่ามีการระบาด
ทีมวิจัยได้สรุปว่า ‘แม้ว่าจะมีการเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในมนุษ์ แต่การขาดการเฝ้าระวังในหมูอย่างเป็นระบบทำให้ไม่สามารถค้นพบการมีอยู่ของเชื้อและการวิวัฒนาการของโรคระบาดสายพันธุ์นี้มาหลายปี’
ทีมวิจัยประกอบด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Oxford, University of Edinburgh, University of Hong Kong และ University of Arizona
ที่มา http://www.sciencedaily.com/releases/2009
Science Direct ใน Hroyy.com

No comments:

Post a Comment