Tuesday, June 9, 2009

มีนิสัยเข้าสังคมหรือไม่ ดูได้จากสมอง

นักวิทยาศาสตร์เผย พบบริเวณของสมองที่บ่งบอกถึงลักษณะการเข้าสังคมของคน
คนที่มีนิสัยอบอุ่น อ่อนไหว จะมีเนื้อเยื่อสมองบริเวณรอยหยักส่วนที่อยู่เหนือตาและบริเวณแกนกลางสมองมากกว่าปกติ
และบริเวณนี้นั่นเองครับที่จะทำงานเมื่อเรากำลังมีความสุขกับการกินช็อคโกแลตหรือมีเพศสัมพันธ์
ผลการศึกษาทำให้พบว่าผู้ที่เข้าสังคมจะมีรูปแบบของสมองที่เห็นคล้ายคลึงกัน ช่วยแสดงให้เห็นถึงภาวะผิดปกติทางจิตซึ่งส่งผลให้เข้าสังคมได้ยาก เช่น ในกรณีของผู้เป็นออติสติกหรือชิโซฟรีเนีย
งานนี้ทีมวิจัยจึงทำการสแกนสมองของอาสาสมัครชายจำนวน 41 คน โดยผู้ที่มีคะแนนมากกว่าคือผู้ที่มีนิสัยอบอุ่นและเข้าสังคมได้มากกว่าซึ่งจะมีเนื้อสมองส่วนเทาที่สมองสองบริเวณ คือ ส่วน orbitofrontal cortex และ ventral striatum มากกว่า
อย่างไรก็ตามขณะนี้นักวิจัยยังไม่ทราบว่าความแตกต่างของสมองผู้ชายที่พบนี้มีมาตั้งแต่กำเนิดหรือไม่ หรือการที่เนื้อสมองบริเวณที่ถามคำถามมีมากขึ้นเกิดตามประสบการณ์ของแต่ละคนกันแน่ภาพ: นักวิจัยแสดงให้เห็นความแตกต่างของสมองสองส่วน
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าสมองส่วน striatum จะทำงานเมื่อเราได้รับคำชม ส่วนสมองส่วน orbitofrontal cortex จะทำงานเมื่อเราพบคนที่ใบหน้าดึงดูดใจหรือได้รับรอยยิ้ม
ดร.เกรแฮม เมอรเรย์ ผู้นำทีมวิจัย กล่าวว่า ลักษณะการเข้าสังคมหรือมีนิสัยอบอุ่นล้วนเป็นลักษณะส่วนบุคคลที่ซับซ้อน และให้ความเห็นว่างานวิจัยนี้ช่วยให้เราเข้าใจความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาว่าเหตุใดแต่ละคนจึงตอบสนองต่อความรู้สึกของเราต่างกัน
เป็นที่น่าสนใจว่า คุณค่ารางวัลจากลักษณะการเข้าสังคมของเรานั้นสัมพันธ์กับโครงสร้างสมองบางบริเวณซึ่งบริเวณเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอาหาร น้ำหวานและการมีเพศสัมพันธ์
บางทีลักษณะของสมองเหล่านี้อาจบ่งบอกลักษณะอันซับซ้อนของจิตใจเราได้ ว่าเหตุใดเราจึงมีอารมณ์อ่อนไหวหรือมีความรัก โดยพบว่าโครงสร้างสมองส่วนนี้วิวัฒนาการมาจากสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตให้อยู่รอดตามแบบฉบับชีววิทยาในสัตว์ชั้นต่ำกว่าเรา
ศาสตราจารย์ไซมอน บารอน โคเฮน จากศูนย์วิจัยออติสติกในแคมบริดจ์ กล่าวว่า ผลที่ได้นี้สำคัญมากเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าคนเราเห็นคุณค่าของการมีสังคมแตกต่างกันขึ้นกับโครงสร้างของสมอง เป็นการย้ำว่าสำหรับบางคนแล้วการเข้าสังคมคือรางวัลที่เค้าได้รับเหมือนกับได้ทานช็อคโกแลตหรือคานาบิส และความรู้สึกว่าคุ้มค่าหรือไม่นั้นก็ขึ้นกับสมองที่แตกต่างกันนั่นเอง
งานวิจัยนี้สอนเราเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และช่วยให้เราเข้าใจลักษณะของผู้ที่เป็นออติสติกมากขึ้นว่าบุคคลเหล่านี้จะเห็นคุณค่าของการเข้าสังคมน้อยกว่าคนทั่วไป


ภาพ : ส่วนต่างๆ ของสมอง (ที่มาhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:NIA_human_brain_drawing.jpg)

อ้างอิง
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8055296.stm

No comments:

Post a Comment