Friday, June 12, 2009

นกฮัมมิงเบิร์ด บินได้ไวกว่าเครื่องบินไอพ่น

นักวิจัยชาวอเมริกาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คเลย์ได้ทำการศึกษาถึงอัตราความเร็วในการบินของนกฮัมมิงเบิร์ด และก็พบว่านกฮัมมิงเบิร์ดตัวผู้จะมีความเร็วในการบินที่เร็วกว่าเครื่องบินไอพ่นหรือเครื่องบินเจ็ท
โดยทั่วไป นกชนิดนี้มีลำตัวเล็ก น่ารัก คือมีความยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร มันมีปากที่ยาวเรียวและแหลม ลักษณะของปีกมีรูปร่างขนาดเล็ก และปีกเล็กๆ ของมันสามารถกระพือได้เร็วถึง 80 ครั้ง/วินาที ทำให้มันสามารถลอยนิ่งอยู่ในอากาศและบินถอยหลังกลับได้
นกฮัมมิงเบิร์ดเพศผู้จะบินโฉบไปมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนกฮัมมิงเบิร์ดเพศเมีย และลักษณะของการบินก็จะสวยงามและไวกว่าเครื่องบินไอพ่น นักวิจัยใช้กล้องประสิทธิภาพสูงที่สามารถจับภาพได้ด้วยความเร็ว 500 เฟรมต่อวินาทีมาจับภาพการบินของนกฮัมมิงเบิร์ด โดยนักวิจัยได้ใช้นกต่อเป็นตัวล่อนกฮัมมิงเบิร์ดตัวผู้ จากนั้นก็พบว่านกฮัมมิงเบิร์ดตัวผู้จะมีพฤติกรรมในการบินทางด้านรูปแบบการโฉบและความเร็วที่น่าทึ่งเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนกฮัมมิงเบิร์ดตัวเมีย ดังที่แสดงในภาพ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้พบว่าความสัมพันธ์ของความยาวลำตัวของนกฮัมมิงเบิร์ดกับความเน็วที่นกบินนั้นอยู่ในอัตราที่ไวกว่าเครื่องบินไอพ่นหรือการเคลื่อนที่ของกระสวยอวกาศเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ

นอกจากนั้นนกฮัมมิงเบิร์ดจะมีอัตราการเร่งในการบินเพื่อไปยังความเร็วสูงสุดที่จะบินได้ภายในระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้น ซึ่งเร็วกว่าอุปกรณ์ทางด้านการบินที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาทั้งหลาย โดยการศึกษาวิจัยชิ้นนี้เป็นหนึ่งในโครงการการศึกษาถึงพฤติกรรมการแสดงออกของสัตว์ชนิดต่างๆในการหาคู่

ที่มา
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8091944.stm

นกฮัมมิงเบิร์ด บินได้ไวกว่าเครื่องบินไอพ่น ใน Hroyy Social Network

No comments:

Post a Comment